Johtokunnan yhteystiedot

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa yhdistyksen syyskokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja 10 muuta jäsentä. Johtokunnan puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja johtokunnan muut jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet heistä on vuosittain erovuorossa. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä tarvittavat toimihenkilöt.
Toiminnajohtajan sähköpostiosoite on muodossa
etunimi.sukunimi@perheterapiayhdistys.fi

Toiminnanjohtaja
Anita Birstolin
lähetä sähköpostia
puh. 044 5368 531
Peruskoulutus:terveystieteen maisteri
Terapiakoulutus: vaativan erityistason perheterapeutti

JOHTOKUNTA

Puheenjohtaja
Liisa Virtanen
Puh. 050-3562445, s-posti: liisa.virtanen@heinola.fi
Peruskoulutus: Yleislääketieteen lääkäri
Terapiakoulutus: erityistason perheterapeutti

Varapuheenjohtaja
Seppo Airaksinen
puh. 050-5291938, s-posti: seppoairaksinen@yahoo.co.uk
peruskoulutus: lähihoitaja
terapiakoulutus: perheterapeutti (et)
Oulu

Juha Metelinen
puh. 050 369 2893, s-posti: juhametelinen(at)gmail.com
Peruskoulutus: mielenterveyshoitaja
Terapiakoulutus: vaativan erityistason perheterapeutti
Tiedottaja
Kuopio

Ilkka Määttä
puh. 044-207 4152, puh työ: 040-684 6044/09-310 24865
peruskoulutus: Nuorisotyöntekijä
Terapiakoulutus: perheterapeutti (et), pariterapeutti
s-posti: ilkka.s.maatta@hel.fi, ilkka.maatta@outlook.com
Järvenpää

Kitty Enbom
puh. 044-0770335, s-posti:kitty.enbom@gaiaterapia.fi
peruekoulutus: VTM, Huk
Terapiakoulutus: erityistason perheterapeutti, pari- ja psykoterapeutti, kognitiivinen psykoterapeutti, kuvataideterapeutti, gesalt-taideterapeutti, ekspress. taideterapeutti, valokuvaterapapeutti (PD), EMDR-terapeutti
Turku

Kristiina Jussila
s-posti: kristiina.jussila@gmail.com
Peruskoulutus: Sairaanhoitaja
Terapiakoulutus: VET Perhe- ja pariterpeutti
Tornio

Kirsi Heikinheimo
puh. 040-689 1518, s-posti: kirsi.heikinheimo@supli.fi
Peruskoulutus: Sosionomi YAMK
Terapiakoulustus: Erityistason perhe- ja pariterapeutti, seksuaaliterapeutti, työnohjaaja

Tanja Pihlaja
s-posti: tanja.pihlaja@arjessa.fi
Peruskoulutus: YTM
Terapiakoulutus: tanssi-liiketerapeutti, pari- ja perheterapian koulutuspsykoterapeutti, työnohjaaja
HVP Arjessa, puh. 040-829 0112
Jyväskylä

Terhi Kotilainen
S-posti: terhi.kotilainen@gmail.com
Peruskoulutus: Sosiaalityöntekijä
Terapiakoulutus: Perheterapian kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja
044-2774 778

Päivitetty 30.1.2018