Kansainvälinen toiminta

Sivuilta löytyvät linkit ja yhteystiedot Pohjoismaisiin perheterapiayhdistyksiin, EFTA:een (European Family Therapy Association) ja IFTA:een (International Family Therapy Association). Lisäksi ajankohtaista tietoa yhteistyöstä, matkakertomuksia ja tietoa koulutustilaisuuksista.

Kansainväliselle perheterapiayhdistyksen sivuille pääset tästä 
Ruotsinkieliseen verkostoon pääset tästä 
Englanninkieliseen verkostoon pääset tästä

Euroopan perheterapiayhdistyksen EFTA ( European Family Therapy Association) koostuu kolmesta kamarista. Näitä ovat :

Kansallisten perheterapiayhdistysten kamari NFTO (The Chamber of National Family Therapy Organisation)
Yksilöjäsenten kamari CIM (Chamber of Individual Members) ja
Koulutusyhteisöjen kamari TIC (The Training Institutes Chamber).

Kullakin kamarilla on oma seitsemänjäseninen johtokuntansa. Nämä kolme johtokuntaa muodostavat yhdessä yleisen johtokunnan, jossa päätetään koko EFTA:n toimintaan liittyvistä asioista. EFTA:n kamarit ovat varsin itsenäisiä ja pääosa toiminnasta tapahtuu erillisesti. Koko EFTA:n näkyvin yhteinen tapahtuma on kerran kolmessa vuodessa pidettävä Euroopan perheterapiakongressi. Koko EFTA:n puheenjohtajana toimii englantilainen Arlene Vetere.

NFTO:n tehtävänä EFTA:ssa on edistää systeemisen ajattelun ja perhekeskeisen työn kehittymistä Euroopassa. Erityisesti tärkeitä ovat olleet koulutusstandardit, tieteelliseen työhön liittyvä vaihto ja laadukkaan perheterapeuttisen työn ja työnohjauksen tukeminen. Tämän lisäksi tärkeänä tehtävänä on tukea kansallisten perheterapiayhdistysten verkostoitumista ja yhteydenpitoa.

NFTO:n jäseniä ovat kansalliset rekisteröidyt perheterapiayhdistykset, joilla on kirjalliset säännöt ja vakiintuneet toimintatavat. Tällä hetkellä NFTO:oon kuuluu 27 kansallista yhdistystä. Kansalliset yhdistykset lähettävät edustajansa kerran vuodessa kokoontuvaan kamarin kokoukseen. Kokoukset pidetään vuorotellen eri maissa. Kamari on valinnut itselleen johtokunnan, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä. Tämä johtokunta kokoontuu edellä mainitun kokouksen lisäksi kerran vuodessa yhdessä muiden EFTA:n kamareiden johtokuntien kanssa yhteiseen kokoukseen ja pitää yhteyttä muuna aikana lähinnä sähköpostitse.