Koulutukset

Tässä osiossa voitte tutustua perheterapiayhdistyksen järjestämiin tapahtumiin, kongresseihin ja koulutuksiin.

Syyskoulutuspäivät 26.-27.11.2020 Helsingissä: Life Staging®  - luovia ja kehollisia menetelmiä terapiaan ja työnohjaukseen!

Kouluttajana Elisabet Wollsén Ruotsista. Tutustu: https://www.lifestaging.se/

Life Staging® on luova, kehollinen työskentelymalli, joka perustuu hiljaiseen tietoon. Koulutus auttaa kehittämään itsereflektiota ja kykyä hyödyntää itsestä nousevaa eri konteksteissa. Käsittelyssä olevasta tarinasta tai tapauksesta ei kerrota mitään sanallisessa muodossa, vaan osallistujien täytyy luottaa omiin, tilanteessa esiin nouseviin havaintoihin.

Tarinallisuuden avulla on tarkoituksena luoda yhteyksiä katkosten ja erillisyyden sijaan. Hyviä yhteyksiä, joissa voi kokea itsensä arvostetuksi, näkemisen ja kohtaamisen arvoiseksi. Merkitysten sanaton tutkiminen ja merkityksellisyys nousevat keskiöön, kun LifeStaging-työskentelyssä syvä inhimillinen tietämys aktivoituu kunnioittavalla tavalla. Yhdessä tehden syntyy uudenlaista ymmärrystä, josta muodostuu aiempaa rikkaampi kertomus ja ainutkertaisia avautumia.

Erityistä on LifeStaging-menetelmän luoma hiljainen, dynaaminen prosessi kaikissa osanottajissa. Kehon ja liikkeen kautta syntyvä käsitys on kokonaisvaltaisempi, rikkaampi ja moniulotteisempi kuin vain puheeseen perustuvissa työtavoissa. Saatat löytää jotain, joka oli jo olemassa, mutta ei vielä näkyvissä tai tietoisesti mielessä. Sanomaton voi saada vahvistusta ja tulla hyväksytyksi.

LifeStaging perustuu luovuuteen, kehollisuuteen ja narratiiviseen ajatteluun. Se pohjautuu myös autonomisen hermoston toimintaan eli siihen miten toimimme riippumatta ajattelustamme. Mallissa kiinnitetään huomiota myös siihen, miten peilisolujen avulla voimme kehittää empatiakykyämme ja läsnäoloamme kohdatessamme ihmisiä terapia- tai työnohjaustilanteissa.

Työskentelyn ilmapiiri on arvostava, turvallinen sekä vapauttava ja se sisältää myös paljon huumoria. Koulutuspäivät sisältävät luentoja, harjoituksia ja työskentelyä, jota varten osallistujat voivat tuoda heitä pohdituttavia asioita tutkittavaksi.

Elisabet Wollsén on ruotsalainen psykologi, perheterapeutti, työnohjaaja kouluttaja. Hän on kehittänyt Life Staging – menetelmän ja käyttänyt sitä työssään 15 vuoden ajan. Työnohjaajana, kouluttajana ja kliinikkona Wollsèn on työskennellyt yli 30 vuoden ajan. Hän on työnohjannut yli 180 ryhmää, tehnyt narratiivista tutkimusta psykososiaalisesta työstä  ja osallistunut psykodraamaan ja ohjannut sitä. Nykyisin hän kirjoittaa ammattikirjallisuutta ja esittelee luomaansa Life Staging® -menetelmää kansallisissa ja kansainvälisissä kongresseissa.

Koulutus sopii työnohjaajille, terapeuteille ja kaikille ryhmien kanssa toimiville ammattilaisille. Sopii myös henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet luovista ja taiteellisista tekniikoista ja itsensä kehittämisestä.

 

 

 

VI Suomalainen perheterapiakongressi järjestettiin teemalla Eläköön perhe! Finlandia-talossa 21.-23.3.2019. 

Kongressiesityksiä: https://www.dropbox.com/sh/wb7tuo6r3e19gwt/AABUtuDLx4ElKOaPvnO30cYja?dl=0

 

Linkki perheterapiakongressin sivuille tästä