Toimikunta

Suomen perheterapiayhdistys on nimennyt keskuudestaan toimikuntia, joista useimpiin myös alueyhdistysten edustajat ovat tervetulleita. Eettinen toimikunta ja Kouluttajaverkosto koostuvat molemmat pääosin yhdistyksen johtokunnan ulkopuolisista toimikuntiin kutsutuista perheterapian asiantuntijoista. Toimikunnat ja niiden kokoonpano vahvistetaan yhdistyksen tammikuun järjestäytymiskokouksessa. Toimikunnat sivustojen päivitys on vielä useimpien toimikuntien kohdalla kesken, sivustoilla löytyvät kuitenkin toimikuntien puheenjohtajat ja jäsenet, joihin voit halutessasi ottaa yhteyttä.

 

Tiedotustoimikunta 
Alueverkosto 
Ammattiharjoittajien ja yrittäjien verkosto